Výsledky průzkumu trhu – 13.05.2024

Jak jsem slíbil, tak sdílím výsledky výzkumu trhu, který jsem dělal proto, že jsem byl hnán touhou zjistit, zda je vše tak hrozné, jak se v médiích obecně uvádí. Nakonec jsem mluvil asi s 80ti firmami a ne překvapivě jsem zjistil, že je to trochu jinak😊

Na otázku, jak hodnotí svoji situaci trhu je odpověď škále 1 až 10 v průměru 7,32. Neboli ta pozice je dobrá a firmy si vedou velmi dobře. Obecně lze říct, že jsem byl pozitivně překvapen a problémy vnímám jen u vývoje v automobilovém průmyslu (dáno tím, že se tápe, kterým směrem se naplno vydat a investice jsou trochu pozastaveny) a u retailu, který je pod tlakem „onlajnazice“ a také potlačené poptávky, vyvolané strachem. Jinak si myslím, že jsou firmy zdravé a v kreativním stavu přemýšlení, jak upravit strategii dalšího vývoje, jelikož je „ve vzduchu“ mnoho hrozeb. Blbá nálada se, až výjimky, úplně nekoná😊.

Detailní výstup:

Na otázku, kde vidíte nebo cítíte největší výzvy, je souhrn odpovědí asi takovýto:

Jednoznačně největší výzva je digitalizace a bezpečnost systémů, včetně diverzifikace dodavatelů a kvalita procesů. Po období Covidu, přišla válka na Ukrajině a mnoho firem si uvědomilo, že rizika spojená s podnikáním rostou a je potřeba věnovat úsilí prevenci rizik. Nejen digitálních, ale i fyzických. Toto platí dvojnásob u větších retailových firem, které se snaží digitalizovat všechny prodejní procesy a dlouhodobě to, ve spojení s AI, povede k tomu, že eProdej bude významně růst. U průmyslu je to vedle digitalizace přechod na „Green deal“ včetně elektromobility – ta změna je obrovská a je nutné ji vzít aktivně jako příležitost, a ne jako hrozbu. Dále je snaha maximálně zefektivnit práci se zákazníkem, a to především formou přesunu všeho, co jde do on-line prodejů a obsluhy. Je těžké v této situaci udržet jednoduchost pro zákazníka a je klíčové pořád zjednodušovat a hlídat, že tomu zákazník rozumí. Je to velká výzva pro IT týmy a velká šance pro dodavatele řešení v této oblasti. Další výzvou je v současné době tlak (mentální) na cenu. Zákazníci mají pocit, že je vše drahé a tím pádem je tlak na cenu a zákazníci očekávají slevu.  Nutný je tedy velmi aktivní přístup k trhu, flexibilita a odvaha. Zásadní oblastí je pro firmy je i férovost prostředí, kde převládá názor, že v tomto stát nefunguje jak má a existuje mnoho „nefér“ oblastí. Rovné prostředí je základem dobrého podnikání a tady se zdá být problém. (Detaily kdyžtak na nějakou separátní diskusi). Poslední zásadní výzvou je zapracování nejmladších generací (existuje přesvědčení, že se jim nechce pracovat, neumí překonávat překážky a neumí do hloubky duševně pracovat) a vytvoření společné kultury ve firmách, při zachování rychlosti reakce a flexibility při řešení problémů. Firmy si s tím trochu neví rady a správná firemní kultura a leadership principy budou klíčové pro vyřešení této situace. Tady vnímám velkou příležitost pro dodavatele jako je InnerVoice.

Třetí otázka byla, jak hodnotíte výkon vaší firmy, z hlediska efektivity. Tady už ta odpověď nebyla tak pozitivní a na škále 1 až 10 byla průměrná odpověď 6,7. Rezervy jsou především u větších firem a u těch, kterým se na trhu velmi daří. Necítí potom nutnost tlačit na pilu a obecně lze říct, že pokud odpověď na první otázku byla velmi pozitivní, tady už ta známka byla nižší. Rezervy tedy jsou😊

Dále jsem se ptal, co by firmám nejvíce pomohlo a souhrn zní asi takto:

Určitě zefektivnění při současném zkvalitnění provozu formou přechodu na procesní řízení a digitalizaci. To je v souladu s tím, že jsou rezervy v efektivitě fungování. Dále chtějí rozhýbat stojaté vody formou job rotations na různé pozice a do front oblastí, jako se obchod a péče o zákazníka. Problém je také relativně rychlé zastarávání IT systémů a velmi složité integrování „nových“ systémů do stávající infrastruktury. Legacy systémy fungují a nechce se do toho „sahat“. Další šance pro IT firmy a integrátory. Menším firmám by také pomohlo přejít na strategické řízení, plánování a leadership, místo aby management řešil operativu – je poptávka po profesionálním managementu místo „dlouholetých“ majitelů – otců zakladatelů.  Firmy také chtějí pomoc od státu v oblasti férovosti podnikání, deregulace, právní stability a podpory činností, které lidem prospívají (pohyb, kultura a zdraví). Ke stabilitě by také jednoznačně prospěla i stabilní měna a většina firem zmiňuje přechod na Euro, jako pozitivní příležitost. Navíc cena peněz je v současné době příliš vysoká a to brzdí další rozvoj.

Pátou otázkou bylo, v čem by se měli lidé ve firmách nejvíce zlepšit.

Na prvním místě to bylo opustit emoce a přejít k faktickým a racionálním diskusím, podloženými čísly a fakty. Správně komunikovat, spolupracovat a zachovat klid ve všech situacích, řešení bez stresu a leadership. Důležitý je rozhled, vnímání celku a širší obzor, včetně znalostí trendů a to nejen ve své odbornosti. Prostě se pořád učit a zlepšovat – motivace často chybí. Také je nutné zlepšit umění řízení lidí formou delegování zodpovědností a ne rozdávání úkolů.  Samostatná oblast, která byla zmiňována velmi často, je znalost používání digitálních nástrojů – jedná se o nejdůležitější část digitalizace a zefektivňování chodu firem. Dále také lepší schopnost komunikace se zákazníkem i do firmy, umění prodávat svojí práci a přesvědčovat své okolí a zákazníky. Je žádána proaktivita, ambice, důslednost a zodpovědnost. Pak je žádáno mnoho věcí, jako třeba odbourat strach z chyby a odvaha ke komunikaci i negativních věcí – otevřenost a rozvaha. Otevřenost ke změnám a nastavení, že každá změna je příležitost. Prostě zlepšení odolnosti. Velmi často se objevila potřeba, aby zkušenější našli motivaci a schopnosti k učení svého okolí a svých nástupců – předávání nejcennějšího know-how. Samostatná oblast, jsou jazyky, kdy situace je prý opravdu mizerná a je nutná zásadní obroda a zlepšení situace. Pokud se mají lidé z ČR prosadit, tak toto je ta největší brzda…..

Dále jsem se ptal na to, jaká část firmy by se měla nejvíce zlepšit, případně nejvíce podpořit.

Většinou se jedná o podporu klíčových výrobních kapacit, core businessu (ať už je to cokoli) a efektivity tohoto procesu. Druhou nejčastější je podpora obchodu, schopnosti budovat vztahy a umění pracovat s námitkou zákazníků. Další je kvalita náboru lidí a schopnost najít proaktivní, odpovědné a kreativní lidi. Pokud se jedná o něco, co není core business, je snaha toto outsourcovat a ne zlepšovat vlastními silami. Obecně lze ovšem říct, že nejvíce by se měla zlepšovat komunikace ve firmách a to všemi směry, jak top-down, tak bottom up.

Poslední otázkou bylo, jak hodnotíte kulturu u Vás ve firmě.

Tady je zcela zřejmé, že kultura je výhradně odrazem leadrů a managementu ve firmách. Záleží na top managementu a podle toho se chová zbytek firmy. Kultura je hodně vztahová, uvolněná, otevřená, pokud je jasný a charismatický majitel a nebo manažer, který je tam velmi dlouho. „Mačo“ kultura, pokud je čistě mužský management a u technologických a výrobních firem, které jsou dlouho na trhu, převládá perfekcionizmus, velká pečlivost a trochu chybí inovativnost. Více asi kulturu zobecňovat nejde a je ovšem jasné, že toto je zásadní stavební kámen, pro další úspěšný rozvoj všech firem. Zde vnímám další velké potenciál pro firmu InnerVoice.

Doufám, že Vás tento text donutil k zamyšlení a je mi jasné, že se jedná o materiál, který není žádným návodem a je spíše sběrem oblastí, do kterých se vrhnout a zahrnout je do komplexní strategie (pokud na něčem takovém pracujete). Pokud by se z toho měla nějaká strategie rozvoje opravdu narodit, chce to detailní diskusi a práci na konkrétních krocích.

Chci také poděkovat všem, se kterými jsem se potkal. Bylo to velmi zajímavé a i když to stálo spoustu času, dalo mi to daleko lepší vhled do toho, co se na trhu děje. Moc děkuji!!!!!