Projekt „Restart mladých sportovců“

Koučink, sebeuvědomění, odpovědnost, mentální odolnost a celkový restart kariéry a další rozvojové programy pro mladé sportovce zdarma

Naše společnost InnerVoice působí na trhu více než 10 let a zabývá se rozvojem firem i jednotlivců, včetně specializace na rozvoj leadershipu a mentální odolnosti. V současné době spolupracujeme s mnoha lidmi ve sportovním odvětví a vnímáme velmi silně situaci, která nastala díky pandemii. Na základě našich schopností a dovedností chceme svým dílem přispět k návratu mladých sportovců ke sportu, aby tento návrat po nucené pauze zvládli a předčasně nekončili své kariéry.


Česká vláda doslova hodila přes palubu naši nejmladší generaci a znemožnila jim nejen potkávat své vrstevníky ve škole, ale hlavně jim zakázala sportovat, což je pro mladý organismus a jeho návyky zcela devastující. Od prvopočátku pandemie přemýšlíme, jak pomoci našim sportujícím dětem, aby se vrátili ke svým koníčkům, snům a vizím a aby získali znovu chuť a motivaci k aktivnímu životu a hlavně mentální odolnost pro klíčové období jejich, nejen sportovního života.


Vybrali jsme pubertální mládež, která podle našeho názoru trpí nejvíce. Jsou v situaci, kdy cítí (a nechme stranou, zda poprávu), že rodiče již nejsou, těmi pravými „vzory“, chtějí se nutně odlišovat, prosazovat své názory a velmi rychle dospívají. V tomto dospívání jim chybí návyky, chybí jim inspirace okolí, soutěživost, a především silné a inspirující vzory. Často upadají do apatie a potřebují znovu získat motivaci, chuť a sílu pro další kariéru.


Toto je pro nás velká motivace nabídnout zdarma přístup ke koučinku, mentální přípravě a dalším rozvojovým programům pubertálním sportovcům. Chceme toho dosáhnout formou sponzoringu mladých sportovců a to jak ze strany naší firmy, tak ze strany dalších společností a organizací, kteří sportovce podpoří nejen formou podpory tohoto projektu, tak marketingově.

Povedlo se nám sehnat významné sponzory se silným zázemím, kteří dodají sílu tomuto projektu a věříme, že pomohou mladým lidem znovu najít chuť do sportu a nastartuje je to další práce.
Formou koučinkových sezení, která trvají přibližně 60 minut se dostaneme k podstatě problému, zapracujeme na uvědomění si situace, na vlastních životních hodnotách a tím na motivaci pro další práci. Získají znalosti sebe sama, svého těla, svých cílů, připraví si časový plán, ale hlavně natrénují mentální odolnost pro klíčové momenty jejich další kariéry.

Projekt je zaměřen na sportovce ve věkové skupině 14 – 17 let.
Pokud máte zájem se přihlásit do tohoto projektu, případně se chcete stát sponzorem či partnerem projektu, jděte na http://www.innervoice.cz/kontakt. Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme další kroky.